Milk

Milk

milk_drops
در این کلاس شما با انواع شیر آشنا می شود و روش گرم کردن و فوم دهی صحیح شیر را یاد خواهید. سر فصل های کلاس عبارتند از:
  1. انواع شیر
  2. مواد تشکیل دهنده
  3. چربی
  4. لاکتوز
  5.  دمای مناسب شیر
  6. نحوه ایجاد فوم ریز و مخملی
بخش اول این دوره در روز سوم دوره‌ی کارگاه ترکیبی باریستا و دم‌آوری پایه٬ و بخش دوم که شامل بررسی علمی تر بر مبحث شیر است در دوره ی باریستا متوسطه برگزار خواهد شد.

زمان تمرین بسته به نیاز هنرجویان خواهد بود.

تاریخ های برگزاری کلاس های این درس