extraction 1

Extraction 1

445853826f3d6051281bb59ec1bd61eb
کلاس عصاره گیری قهوه درباره اصول و عوامل اصلی و موثر در میزان عصاره گیری است. سر فصل های این دوره عبارتند از:
  1. عوامل موثر در عصاره گیری
  2. روابط این عوامل با هم
  3. رابطه روش دم کردن قهوه با این عوامل
مدت زمان کلاس ۲ ساعت است و در روز دوم دوره‌ی کارگاه ترکیبی باریستا و دم‌آوری پایه برگزار خواهد شد.

تاریخ های برگزاری کلاس های این درس