Artistic cappuccino

Artistic cappuccino

LATTE_2
این کلاس برای آموزش مهارت‌های لاته آرت به باریستاهایی با تجربه کافی که مهارت لازم در تهیه اسپرسو و فوم دهی شیر  را دارند طراحی شده است. اگر تجربه کافی را ندارید لازم است قبل از این کلاس حتما کارگاه ترکیبی باریستا و دم‌آوری پایه را بگذرانید و مدت زمان مناسبی به تمرین اختصاص دهید.

در طول دوره به اندازه‌ای تمرین خواهید داشت که قادر به محک زدن مهارت‌هایتان باشید و همچنین شگرد‌ها و شیوه‌های درستِ بافت‌دهی به شیر را نیز بیاموزید. سر فصل های این دوره به شکل زیر خواهد بود:

  1. نحوه ایجاد فوم ریز و مخملی
  2. آموزش ریزش مناسب شیر
  3. تولیپ هارت و رزتا

این کلاس در روز دوم دوره‌ی باریستا متوسطه برگزار خواهد شد.

تاریخ های برگزاری کلاس های این درس