Grinding 1

Grinding 1

Aeropress
این تک درس بر روی هر آنچه مرتبط با دستگاه آسیاب است تمرکز دارد. سرفصل های این درس عبارتند از:
  1. چرا قهوه را آسیاب می کنیم؟
  2. نگهداری قهوه بعد از آسیاب کردن
  3. انواع آسیاب و معایب و مزایای آن
  4. روش انتخاب آسیاب مناسب
  5. سایز آسیاب متناسب با متد دم کردن قهوه
  6. نگهداری از دستگاه آسیاب
مدت زمان کلاس ۲ ساعت است و در روز دوم دوره‌ی کارگاه ترکیبی باریستا و دم‌آوری پایه برگزار خواهد شد.

تاریخ های برگزاری کلاس های این درس