Cezve/Ibrik Championship

Cezve/Ibrik Championship

undefined
مسابقات جزوه  توسط آکادمی قهوه ایران در دی ماه برگزار خواهد شد. قوانین این مسابقات مطابق با مسابقات جهانی 2017 خواهد بود . به علت احتمال سوء تعبیر از قوانین ترجمه قوانین مجاز نمی باشد.  

قوانین مسابقه 

ibrik championship

  خلاصه ای از روال مسابقه جزوه
  1. اجرای شرکت کنندگان توسط سه نوع داور ارزیابی می‌شود: 2 داور حسی و2 داور فنی ویک سر داورالبته ممکن است یک داور سایه بدون امتیاز دهی هم در استیج باشد.
  2. این مسابقه برای جشن گرفتن تاریخ ایبریک است و هریک از فنجان‌های قهوه باید با درک ومهارت تهیه و ارائه بشود. توصیه می‌شود که هریک از شرکت کنندگان با استفاده از فرهنگ بومی خود حال و هوای متفاوتی به ارئه شان بدهند.
  3. مسابقه شامل دو مرحله است: مرحله مقدماتی و فینال
  4. شرکت کنندگان باید در مدت مسابقه چهار فنجان قهوه (2 نوشیدنی ساده و 2 نوشیدنی ابداعی) برای داوران تهیه کنند وقهوه را نیز باید خودشان بیاورند و حتما قهوه باید در مدت مسابقه و جلوی چشم داوران آسیاب شود.
  5.  در هر دو مرحله مقدماتی و فینا شرکت کننده 15 دقیقه زمان آماده سازی، 15 دقیقه زمان مسابقه و اجرا و 6 دقیقه زمان تمیز کردن خواهد داشت.
  6. شرکت کنندگان مجازند از هر نوع سیستم حرارتی که مایلند استفاده کنند و حتما منبع حرارتی باید خارجی باشد.
  7. هر یک از نوشیدنی ها باید به طور مجزا و در جزوه یکنفره تهیه شوند. همراه نوشیدنی باید آب بدون طعم و دستمل نیز سرو شود.
  8. شرکت کنندگان می‌توانند در مراحل مخلف از قهوه متفاوت استفاده کنند.
  9. نوشیدنی ابداعی باید یک نوشیدنی مایع باشد و تعادلی از شیرینی، اسیدیته و تلخی قهوه باشد و موادی که به آن افزوده می‌شود کیفیت قهوه دم شده را نشان بدهد. هیچگونه خوراکی نباید همراه ، قبل و یا بعد از آن برای داوران سرو شود.
  10. نوشیدنی ابداعی باید با دستمال و یک لیوان آب ساده یا طعم دار سرو شود. و در صورتی که آب طعم‌دار است باید برای سر داور هم یک لیوان در نظر گرفته شود.
 

تاریخ های برگزاری کلاس های این درس