Brewers Cup Championship

Brewers Cup Championship

undefined
دومین مسابقات دم آوران قهوه توسط آکادمی قهوه ایران در دی ماه برگزار خواهد شد. قوانین این مسابقات مطابق با مسابقات جهانی 2017 خواهد بود . به علت احتمال سوء تعبیر از قوانین ترجمه قوانین مجاز نمی باشد.    

قوانین مسابقه 

brew-rules

خلاصه ای از روال مسابقه
 1.  مسابقه به دو مرحله تقسیم میشود. مرحله مقدماتی و مرحله  پایانی.
 2.  مرحله مقدماتی شامل دو بخش به نام سرویس است: سرویس اجباری و سرویس آزاد.
 3. مرحله پایانی متشکل از یک سرویس آزاد همراه با ارائه برای هر یک از شرکت کنندگان است. در سرویس آزاد شرکت کنندگان درزمان تهیه نوشیدنی ها توضیحات کافی در زمینه نوع و خصوصیات قهوه و دلایل و تکنیک مورد استفاده خود به داوران ارايه خواهند کرد.
 4. طی هریک از این سرویس‌ها شرکت کنندگان توسط 3 داور حسی ارزیابی می‌شوند. علاوه بر این یک سر داور نیز حضور خواهد داشت و فنجان‌های سرو شده را خواهد چشید. سرداور یکسانی قهوه سرو شده و گردش کار کلی را نیز ارزیابی می‌کنند. این موارد در محاسبه امتیاز نهایی استفاده می‌شوند.
 5. در هر سرویس شرکت‌کننده ها 3 نوشیدنی را به طور مجزا  برای هر یک از داورهای حسی تهیه می‌کنند. حجم نوشیدنی‌ها تهیه و ارايه شده باید بین ۱۲۰ تا ۳۷۵ میلی لیتر باشد. داوران حسی باید حد اقل ۱۲۰ میلی لیتر قهوه در اختیار داشته باشند.
 6.  در سرویس آزاد شرکت کننده‌ها می‌توانند به انتخاب خودشان از هر نوع دستگاه دم‌کردن قهوه استفاده کنند که شرایط زیر را دارا باشد: ( وسیله دم کردن قهوه باید به ذات دستی باشد بدین معنی که نباید شامل قسمت مکانیکی باشد که توسط برق کار کند. البته هر نوع مکانیزمی که برای تامین آب جوش باشد مجاز می‌باشد.)
 7. در سرویس اجباری شرکت کنندگان 8 دقیقه و در سرویس آزاد 5 دقیقه زمان آماده سازی خواهند داشت.
 8. در سرویس اجباری شرکت کنندگان در ابتدای زمان تمرین مقدار ۲۵۰ گرم از قهوه مسابقه دریافت می کنند که با این مقدار هم تمرین و هم مسابقه خواهند داد. در سرویس اجباری 7 دقیقه زمان مسابقه برای تهیه و سرو نوشیدنی (سه فنجان که به شکل مجزا تهیه و دم‌آوری شده اند) بدون هیچگونه معرفی و نمایش خواهند داشت (داوران مسابقه را نخواهند دید و صرفا فنجان کد گذاری شده که نمی‌دانند مربوط به چه کسی است را ارزیابی خواهند کرد) و در این مرحله شرکت کنندگان باید فقط ازآب،  قهوه وابزارو تجهیزات  دم‌آوری ارائه شده توسط مجری مسابقات استفاده کنند.
 9. *** توجه : امتیازات سرویس اجباری در تمامی مراحل اثر داده خواهند شد.
 10. در سرویس آزاد شرکت کنندگان10 دقیقه زمان مسابقه دارند که می‌توانند از کلیه تجهیزات و قهوه انتخابی خود استفاده کنند. (در این مسابقات احتمالا استفاده از دستگاه آسیاب اسپانسرالزامی می‌باشد.) شرکت کنندگان می توانند قهوه خود را در پیش از شروع مسابقه آسیاب نمایند.
 11. هر سه نوشیدنی هریک از سرویس‌ها باید با قهوه یکسانی تهیه شود.
 12. شرکت کنندگان میتوانند در مرحله اول و پایانی در سرویس آزاد از قهوه یکسان یا مختلف استفاده کنند.
 13. شرکت کنندگاندر مدت زمان مسابقه هر تعدادی که می‌خواهند می‌توانند قهوه دم کنند اما فقط قهوه هایی که جلوی داوران سرو شوند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
 14. TDS کلیه نوشیدنی‌ها اندازه‌گیری خواهد شد.

تاریخ های برگزاری کلاس های این درس