مهارت های حسی و ارزیابی قهوه

Sensory Skills

cup-ta
دوره مهارت‌های حسی با تمرین‌های عملی و تعاملی ملزومات ارزیابی حسی - طعمی قهوه را به شما می‌آموزد. شما در این دوره روش چشیدن و ارزیابی قهوه تخصصی و درجه بندی کیفیت طعمی قهوه را خواهید آموخت و همچنین نحوه بکارگیری این فن در کسب و کار را فرا خواهید گرفت. این دوره در دو سطح ارائه خواهد شد و به علاقمندان هنر Cupping و کسانی که مایل به فراگیری تکنیک ارزیابی طعمی قهوه هستند نظیر داوران مسابقات و علاقمندان به روست و باریستاهایی که خود را برای مسابقات آماده می‌کنند توصیه می‌شود. این دوره از پیش نیازهای دوره روست می‌باشد. پس از پایان دوره گواهینامه با امضای مدرس به هنرجویان اعطا خواهد شد.

تاریخ های برگزاری کلاس های این درس

SCAA_1

مهارت‌های حسی و قهوه‌آزمایی پایه

دوره تئوری و عملی ۲ روز (۱۶ ساعت)
مدرس: صفا صالحی
ظرفیت کلاس: ۳ نفر
ظرفیت باقیمانده: ۱ نفر  
تاریخ شروع:1400/6/18
تاریخ پایان:1400/6/19
ریال26,500,000
کلاس برگزار شد.
SI

مهارت‌های حسی و قهوه‌آزمایی متوسطه

دوره تئوری و عملی ۲ روز (۱۶ ساعت)
مدرس: صفا صالحی
ظرفیت کلاس: ۳ نفر
تاریخ شروع:1400/7/23
تاریخ پایان:1400/7/24
ریال40,000,000
SCAA_1

مهارت‌های حسی و قهوه‌آزمایی پایه

دوره تئوری و عملی ۲ روز (۱۶ ساعت)
مدرس: صفا صالحی
ظرفیت کلاس: ۳ نفر
ظرفیت تکمیل شد.
تاریخ شروع:1400/6/27
تاریخ پایان:1400/6/28
ریال26,500,000
SCAA_1

مهارت‌های حسی و قهوه‌آزمایی پایه

دوره تئوری و عملی ۲ روز (۱۶ ساعت)
مدرس: صفا صالحی
ظرفیت کلاس: ۳ نفر
ظرفیت باقیمانده: ۱ نفر
تاریخ شروع:1400/7/2
تاریخ پایان:1400/7/3
ریال30,000,000