کارگاه‌های ترکیبی برشته‌کاری

کارگاه‌های ترکیبی برشته‌کاری پایه

Coffee_beans-2015-01-17-at-15-19-34-1080x675
دوره قهوه سبز شامل مفاهیم کلیدی در زمینه دانه سبز قهوه از مراحل رشد گیاه، پروسس، حمل و نقل، نگهداری تا مرحله برشته کاری می‌باشد. در این درس شما با انواع پروسس و درجه بندی دانه و اصطلاحات تجارت دانه قهوه و قراردادهای بین‌المللی و پروفایل هرگونه از دانه و منطقه آشنا خواهید شد.
در دوره آموزشی برشته‌کاری قهوه شما فرایند برشته‌کاری را درک خواهید کرد که شامل یادگیری چرخه برشته‌کاری و چگونگی کنترل جنبه‌های طعمی و حسی قهوه با برشته کردن روشن تا تیره قهوه است. از دیگر سرفصل های این درس معرفی عیوب ناشی از برشته‌کاری و تغییرات فیزیکی و شیمیایی که دانه طی این فرآیند متحمل می‌شود وهم چنین مدیریت فضای کار و تولید ناب قهوه خواهد بود. لازمه‌ی شرکت در این دوره، توانایی قهوه آزمایی و درک مفاهیم مهارت‌های حسی قهوه است. پس از پایان دوره گواهینامه با امضای مدرس به هنرجویان اعطا خواهد شد.

تاریخ های برگزاری کلاس های این درس

R

کارگاه 4روزه دانه سبز + برشته‌کاری پایه

دوره تئوری و عملی ۴ روز (۳۲ ساعت)
مدرس: صفا صالحی
ظرفیت کلاس: ۳ نفر
ظرفیت تکمیل شد.
تاریخ شروع:1400/1/28
تاریخ پایان:1400/1/31
ریال61,000,000
کلاس برگزار شد.
R

کارگاه 4روزه دانه سبز + برشته‌کاری پایه

دوره تئوری و عملی ۴ روز (۳۲ ساعت)
مدرس: صفا صالحی
ظرفیت کلاس: ۳ نفر
تاریخ شروع:1400/2/21
تاریخ پایان:1400/2/24
ریال61,000,000