بو دادن قهوه

Roasting Skills

shutterstock_182457260
در دوره آموزشی بو دادن قهوه شما فرایند بو دادن قهوه را درک خواهید کرد که  شامل  یاد گیری چرخه روست و چگونگی کنترل جنبه های طعمی و حسی قهوه با بو دادن روشن و یا تیره قهوه است.  از دیگر سرفصل های این درس معرفی عیوب ناشی از بو دادن و تغییرات فیزیکی که دانه طی این فرآیند متحمل میشود وهم چنین مدیریت فضای کار و تولید ناب قهوه خواهد بود.
پس از پایان دوره گواهینامه با امضای مدرس به هنرجویان اعطا خواهد شد.
 

تاریخ های برگزاری کلاس های این درس

undefined

برشته کاری قهوه تکمیلی

مدت کلاس: چهار روز از ساعت 9 ای 15 مدرس: Alexandru Niculae
تاریخ شروع:1396/6/7
تاریخ پایان:1396/6/10
ریال28,000,000
کلاس برگزار شد.